Hanhijahti

Merihanhen ja sorsien metsästys

Sorsastuskausi alkaa 20.08 klo 12.00 ja päättyy 31.12.

Pääasiallinen saalis on sinisorsa (Anas platyrhynchos), muita mahdollisia ja yleisiä saaliita ovat tavi (Anas crecca), haapana (Anas penelope), jouhisorsa (Anas acuta) ja lapasorsa (Anas clypeata).

Merilinnustus tapahtuu saarista ja luodoilta. Saaliina merihanhi on kaikkein eniten toivottu.

  • Iltalento: Sorsat (Anas).
  • Merilinnustus: Merihanhi (Anser anser) ja sorsat (Anas).
  • Ryhmäkoko: max 6 henkilöä.
Hanhisaalis

Merihanhia ja tavi.