Hylkeenpyynti

Harmaahylkeen eli Hallin metsästys

Hylkeitä metsästetään kiintiöluvalla keväisin jäältä ja avovesikaudella luodoilta veneestä käsin. Ryhmän kokona enintään 4 henkilöä. Metsästyslain 7. pykälän mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus metsästää Suomen yleisillä vesialueilla.

Harmaahyljettä eli hallia ja itämerennorppaa voi metsästää maa- ja metsätalousministeriön antamien asetusten mukaisesti alueellisen kiintiön rajoissa niin sanottuna keskeytysmetsästyksenä huhtikuun 16. päivästä joulukuun loppuun asti.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2019–2022. Asetus hallin alueellisista kiintiöistä löytyy täältä

Alla lueteltuna esimerkki saatavana olevasta hylkeenpyynti paketin sisällöstä

  • saaliin
  • luvat
  • kaatomaksut
  • kuljetukset merellä
  • majoituksen
  • vakuutukset
  • opas paikalla 24h

Varausmaksu on 50% kokonaissummasta ja maksetaan varausta tehdessä.

Pyydä tarjous.